Visie


Binnen de praktijk oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum is het leveren van kwalitatief goed werk als oefentherapeut in relatie tot de patiënt en zijn/haar omgeving en het onderhouden van professioneel contact met verwijzers erg belangrijk. Hiernaast is intensieve samenwerking met collega’s een van de manieren om een hoge kwaliteit van zorg te realiseren.


Tijdens de therapie staan de patiënt met zijn hulpvraag en zijn eigen mogelijkheden centraal. 
Zowel de oefentherapeut als de patiënt zijn verantwoordelijk voor het al dan niet slagen van de behandeling. Doordat de behandeling één op één gegeven wordt, is deze persoonlijk en precies op maat voor iedere patiënt. Powered by webXpress