Nieuwspagina


BELANGRIJK - BELANGRIJK - BELANGRIJK

 

Met ingang van 1 januari 2023 heeft Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum besloten geen contracten meer af te sluiten met de verschillende zorgverzekeraars.

De reden hiervan is, dat wij ons werk graag willen blijven doen met oog voor degene die bij ons komt. Met oor voor hetgeen er door iemand aan ons verteld wordt en met het ten allen tijde kunnen aanpassen van het (behandel)traject in samenspraak met degene die we tegenover ons hebben.

Het doel is de menselijkheid te behouden binnen de zorg en de samenwerking aan te gaan met degene die bij ons komt om zo tot de best mogelijke en meest efficiënte behandeling te kunnen komen. Hierbij is veel aandacht voor het zoeken naar de oorzaak van de lichamelijke klachten. Met het teruggeven van de eigen regie over de lichamelijke klachten worden deze beheersbaar.

De steeds strengere regelgeving wordt veelal bepaald door de zorgverzekeraars evenals de definitie van kwaliteit in de zorg. Hiermee is de kloof tussen, wat in onze beleving kwaliteit van zorg is, dusdanig groot geworden, dat we niet langer mee willen gaan in de gekozen weg van de zorgverzekeraars.

Wat betekent dit concreet voor u.

U ontvangt eens per maand een nota van ons voor de behandelingen die u heeft gehad in de maand ervoor. Ons streven is deze nota in de eerste week van de eerstvolgende maand aan u te sturen of te overhandigen.

De originele nota stuurt u naar uw zorgverzekeraar. Doet u dit per post, dan dient u uw inschrijfnummer zelf nog op de nota te vermelden. De nota wordt voor een deel vergoed door de zorgverzekeraars, mits u een aanvullende verzekering heeft. Voor details rondom vergoeding van ongecontracteerde zorg dient u uw verzekeringspolis te raadplegen onder het kopje 'Ongecontracteerde zorg'.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van de keuze om zonder zorgverzekeraars-contracten te werken, dan zijn we vanzelfsprekend bereid deze te beantwoorden.

 

 Vertrouwende op een gezonde samenwerking.Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck heeft
zich aangesloten bij 'Keuze vrij bij mij'.
(
https://keuzevrijbijmij.nl)Indien u het prettig vindt om Persoonlijke Beschermingsmiddelen te gebruiken, staat u dit vrij om te doen. Het is zeker geen verplichting.


Vergoedingen 2023.
De behandelingen met oefentherapie Cesar-Mensendieck worden ook in 2023 meestal vergoed vanuit de reguliere aanvullende zorgverzekeringen. In uw zorgverzekeringspolis kunt u zien hoeveel behandelingen u maximaal vergoed krijgt of tot welk bedrag uw zorgverzekering de behandelingen maximaal vergoed.
U dient rekening te houden met het feit dat Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum met geen enkele zorgverzekeraar contracten heeft afgesloten en dus te kijken onder het kopje 'Ongecontracteerde zorg'.
   

De Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum op dinsdagen en donderdagen gesloten. De praktijk is telefonisch bereikbaar.

Sinds 1 januari 2017 is de procedure voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici.
 
De Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum doet mee aan wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft 'Zorgregistraties eerste lijn' van het NIVEL. Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht op de website www.nivel.nl/zorgregistraties.
 
Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn.
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.netwerkchronischepijn.nl 

 Powered by webXpress