Nieuwspagina

 Para-medische zorg in verband met Coronavirus.

 

De Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum volgt de berichtgevingen en adviezen van de RIVM, de GGD en de beroepsvereniging VvOCM nauwgezet.
Vanaf afgelopen mei is de praktijk weer geopend.

Na de persconferentie van 28 september jongstleden blijven dezelfde maatregelen voor behandeling bij de
oefentherapeut Cesar-Mensendieck van kracht. Oefentherapeuten vallen niet onder de contactberoepen, maar onder zorgverleners.

De behandeling zal onder voorwaarden als hieronder genoemd plaatsvinden:


Houd 1,5 meter afstand tot de therapeut

Geen handen schudden

Was de handen bij binnenkomst in de praktijk

Gebruik een eigen badhanddoek


Hoest en nies in je elleboog


Bij griep of luchtwegklachten: geen toegang


Indien mogelijk worden behandelingen

telefonisch of via videoconsult gegeven

Kom op de afgesproken tijd

Kom alleen naar de afspraak


Indien u het prettig vindt om Persoonlijke Beschermingsmiddelen te gebruiken, staat u dit vrij om te doen. Het is zeker geen verplichting.
De behandelingen zullen ruim gepland worden, zodat er tussentijds schoongemaakt kan worden. Om deze reden zullen er minder behandelingen per dag gepland kunnen worden. Het gevolg kan zijn dat de wachttijd op een nieuwe of vervolgafspraak langer is dan normaal gesproken.

Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck hoopt u binnenkort weer te mogen verwelkomen in de praktijk.


Voor 2020 heeft de Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Vergoedingen 2020.
De behandelingen met oefentherapie Cesar-Mensendieck worden ook in 2020 meestal vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekeringen. In uw zorgverzekeringspolis kunt u zien hoeveel behandelingen u maximaal vergoed krijgt of tot welk bedrag uw zorgverzekering de behandelingen maximaal vergoed.    

De Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum op dinsdagen en donderdagen gesloten. De praktijk is telefonisch bereikbaar.

Sinds 1 januari 2017 is de procedure voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici.
 
De Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum doet mee aan wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft 'Zorgregistraties eerste lijn' van het NIVEL. Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht op de website www.nivel.nl/zorgregistraties.
 
Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn.
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.netwerkchronischepijn.nl 

 Powered by webXpress