Nieuwspagina

BELANGRIJK - BELANGRIJK - BELANGRIJK

Met ingang van 1 januari 2022 heeft Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck besloten geen contracten meer af te sluiten met de verschillende zorgverzekeraars.

De reden hiervan is, dat we ons werk graag willen blijven doen met oog voor degene die bij ons komt. Met oor voor hetgeen er door iemand aan ons vertelt wordt en met het ten allen tijde kunnen aanpassen van het (behandel)traject in samenspraak met degene die we tegenover ons hebben.

Het doel is de menselijkheid te behouden binnen de zorg en de samenwerking aan te gaan met degene die bij ons komt om zo tot de best mogelijke en meest efficiënte behandeling te kunnen komen, waarbij veel aandacht is voor het zoeken naar de oorzaak en het teruggeven van de regie over de lichamelijke klachten.

Het huidige contracteerbeleid en de aangeboden contracten van de zorgverzekeraars staan in onze beleving inmiddels te ver af van de visie van Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum.

Wat betekent dit besluit concreet voor u.

Per januari ontvangt u eens per maand een nota voor de behandelingen die u heeft gehad in de maand ervoor.

Deze nota kunt u opsturen naar uw zorgverzekeraar. Deze nota wordt in vrijwel alle gevallen bijna volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

Zonder chronische indicatie zullen de behandelingen volgens de geldende normen als voorheen gebruikelijk, vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed worden.

Bij enkele zorgverzekeraars lopen de contracten tot en met 31 december 2022. Deze contracten zal ik vooralsnog uitdienen.
Bij de volgende verzekeraars is dit het geval ASR, DSW, ENO, ONVZ (en 3 merken PNO, Jaaah en VvAA), VGZ (en 8 merken welke onder VGZ vallen) en Caresq.

 

Mocht u vragen hebben ten aanzien van de keuze om zonder zorgverzekeraarscontracten te werken, dan zijn we vanzelfsprekend bereid deze te beantwoorden.

 

Alle goeds en vooral gezondheid in beweging gewenst voor het komende jaar!

 

Met vriendelijke groet,

 

Ellen Roede, Oefentherapeut Cesar
Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck heeft
zich aangesloten bij 'Keuze vrij bij mij'.
(
https://keuzevrijbijmij.nl)


Para-medische zorg in verband met Coronavirus.

 

Oefentherapeuten vallen niet onder de contactberoepen, maar onder zorgverleners.

De behandeling zal mede onder voorwaarden als hieronder genoemd plaatsvinden:


Gebruik een eigen badhanddoek


Hoest en nies in je elleboog


Bij griep of luchtwegklachten blijft u liever thuis


Kom op de afgesproken tijd


Indien u het prettig vindt om Persoonlijke Beschermingsmiddelen te gebruiken, staat u dit vrij om te doen. Het is zeker geen verplichting.Voor 2021 heeft de Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Vergoedingen 2021.
De behandelingen met oefentherapie Cesar-Mensendieck worden ook in 2021 meestal vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekeringen. In uw zorgverzekeringspolis kunt u zien hoeveel behandelingen u maximaal vergoed krijgt of tot welk bedrag uw zorgverzekering de behandelingen maximaal vergoed.    

De Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum op dinsdagen en donderdagen gesloten. De praktijk is telefonisch bereikbaar.

Sinds 1 januari 2017 is de procedure voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici.
 
De Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum doet mee aan wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft 'Zorgregistraties eerste lijn' van het NIVEL. Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht op de website www.nivel.nl/zorgregistraties.
 
Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn.
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.netwerkchronischepijn.nl 

 Powered by webXpress