Nieuwspagina

Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck heeft
zich aangesloten bij 'Keuze vrij bij mij'.
(
https://keuzevrijbijmij.nl)


Para-medische zorg in verband met Coronavirus.

 

De Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum volgt de berichtgevingen en adviezen van de RIVM, de GGD en de beroepsvereniging VvOCM nauwgezet.

Oefentherapeuten vallen niet onder de contactberoepen, maar onder zorgverleners.

De behandeling zal mede onder voorwaarden als hieronder genoemd plaatsvinden:


Gebruik een eigen badhanddoek


Hoest en nies in je elleboog


Bij griep of luchtwegklachten blijft u liever thuis


Kom op de afgesproken tijd


Indien u het prettig vindt om Persoonlijke Beschermingsmiddelen te gebruiken, staat u dit vrij om te doen. Het is zeker geen verplichting.Voor 2021 heeft de Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Vergoedingen 2021.
De behandelingen met oefentherapie Cesar-Mensendieck worden ook in 2021 meestal vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekeringen. In uw zorgverzekeringspolis kunt u zien hoeveel behandelingen u maximaal vergoed krijgt of tot welk bedrag uw zorgverzekering de behandelingen maximaal vergoed.    

De Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum op dinsdagen en donderdagen gesloten. De praktijk is telefonisch bereikbaar.

Sinds 1 januari 2017 is de procedure voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici.
 
De Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum doet mee aan wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft 'Zorgregistraties eerste lijn' van het NIVEL. Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht op de website www.nivel.nl/zorgregistraties.
 
Praktijk Oefentherapie Cesar-Mensendieck Loppersum aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn.
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.netwerkchronischepijn.nl 

 Powered by webXpress