Kwaliteit


De oefentherapeut(en) die werkzaam zijn binnen de praktijk voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Vereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Ze zijn kwaliteitsgeregistreerd en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). 
Ellen Roede staat ingeschreven onder registratienummer: 79901092494

   
Er wordt samengewerkt met collega oefentherapeuten, fysio- en manueeltherapeuten. Hiernaast wordt minimaal 5x per jaar deelgenomen aan intercollegiaal overleg.

Met regelmaat worden (bij)scholingsdagen, lezingen en symposia bezocht om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied van de oefentherapeut.

 Powered by webXpress